شاهرود قاره کوچک
شکوهی تاریخی
طبیعتی گوناگون
حیات وحش نادر
تنوع قومی و فرهنگی
آیین های فولکلور و نمایشی
همراه با صنایع دستی و هنرهای سنتی شهرستان شاهرود
به دو زبان فارسی و انگلیسی
 
عرضه در کلیه کتابفروشی های شاهرود
تلفن مرکز پخش: 09193752624

يکشنبه ١٤ خرداد ١٤٠٢