کویر رضا آباد

کویر رضا آباد با فاصله ۲۰۰ کیلومتری جنوب غربی شاهرود و در صد متری روستایی به همین نام در منطقه پارک وحش خارتوران قرار دارد که نمونه کامل یک روستای کویری و گردشگری است.

پیش از ساخت خانه‌های کنونی روستا، آن‌جا محل قشلاق عشایر ایل چوداری یا چوبداری از ایلات افغان بوده است که از هرات به حاشیه کویر کوچ می‌کردند که هنوز هم در آن‌جا در چادر سکونت دارند.

تپه‌های شنی در اشکال گوناگون، سیاه‌چادرهای عشایر، خانه‌های گنبدی خشتی، گله‌های شتر و آسمان صاف از ویژگی‌های این منطقه کویری هستند.

يکشنبه ٠٥ تير ١٤٠١