منو اصلی
جلوه هاي عرفاني شيخ ابوالحسن خرقاني

كتاب جلوه هاي عرفاني شيخ ابوالحسن خرقاني، كعبه دل ها منتشر شد


اسرار ازل را نه تو داني و نه من
                    وين حرف معما نه تو خواني و نه من

                                        هست از پس پرده گفتگوي من و تو
                                                            گر پرده برافتد نه تو ماني و نه من

شيخ ابوالحسن خرقاني، از عرفاي قرن چهارم و پنجم هجري است كه ذات حق را به معرفت دين و جوهرة ذوق و وجدان و « حكمت » فطرت درك کرد، بنا به قول شيخ ابوسعيد ابوالخير، شيخ از طريق اخلاص به آن مقام والا رسيد، به طوري كه  در « حكمت » و « محبت » سرآمد اقران و عرفاي عصر خويش بود.

آنچه گذشت بخشي از مطالب مقدمه كتاب پژوهشي تحت عنوان:
جلوه هاي عرفاني شيخ ابوالحسن خرقاني كعبه دل هاست.
كه توسط پژوهشگر برجسته شاهرودي با نفاست كم نظير و محتواي غني در 366 صفحه منتشر شده است.

همشهريان و علاقه مندان فرهنگي میتوانند جهت تهيه كتاب مذكور و ساير كتبي كه توسط این ناشر در خصوص شهرستان شاهرود چاپ شده است با تلفن 66973311 تماس حاصل فرمایند . همشهريان گرامی از تخفيف ويژه برخوردار میباشند .

فهرست مطالب
          پيشگفتار    9

بخش اول: آيين هاى عرفانى
          زندگينامه شيخ 23
          مقام شيخ نزد عرفا 29
          كرامات 35
          قبله و اسرار آن 47
          شيخ شير سوار 81
          مردم دوستى شيخ 89
          سيماى جوانمردى 95
          شطحيات شيخ 109

بخش دوم: آثار شيخ ابوالحسن خرقانى
          مقدمه 117
          نورالعلوم 123
          اصلاحات متن نورالعلوم استاد مجتبى مينويى 150
          سرگذشت چاپ نورالعلوم در ايران 155
          سبك نگارش نورالعلوم 167
          181 « شاهرودى » گويش كومشى
          ذكر قطب السالكين 189
          صوفى مخلوق نيست 209

بخش سوم: كشكول
          مقدمه 223
          ذكر شيخ ابوالحسن خرقانى 227
          بررسى هاى باستان شناسى در قلعه نوخرقان 269
          سپاس از شوراى اسلامى قلعه نوخرقان 294
          اشعار منسوب به شيخ ابوالحسن خرقانى 297
          سفر ابوسعيد ابى الخير به خرقان 299
          خواجه عبدالله انصارى 307
          شيخ ابوالحسن خرقانى و خواجه عبدالله انصارى 309
          شيخ ابوالحسن خرقانى و فرقه نقشبنديه 310
          طى الارض، طى الازمان 313
          سماع 315
          خرقان 319
          معمارى آرامگاه شيخ ابوالحسن خرقانى 325
          مناجات 345
          مناجات نامه 347
          منابع و مآخذ مورد استفاده 348
          عكسهايى از خرقان 353

برای مطالعه پیشگفتار این کتلب میتوانید فایل مربوطه را با کلیک روی
دانلود فرمائید .
امتیازدهی