" هر که در این سرای درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید چه آنکس که به بارگاه باری تعالی به جان ارزد البته که بر خوان بوالحسن-ش به نانی ارزد "
شیخ ابوالحسن خرقانی
 
 
روی در کلیک کنید و بفرمائید تو
ورود به سایت خانه شاهرود

ورود به صفـحه صندوق قرض الحسنه

 

 

 برای اطلاع از وضعیت آب و هوای شهرمان لطفا همین جا را کلیک نمائید